لوح سپاس

اهدای لوح سپاس و یادبود انجمن به جناب آقای سرهنگ رضا الماسی پلیس راهور کرمانشاه به پاس قدردانی از تلاش ها و همکاری های مستمر این عزیزان با انجمن مددکاران اجتماعی شعبه استان کرمانشاه در دوران زلزله، سیل و کرونا توسط مسئول انجمن مددکاران اجتماعی کرمانشاه خانم جواهری با همراهی جمعی از مددکاران اجتماعی به نمایندگی از طرف عضویت های محترم انجمن.

توزیع محلول ضد عفونی در دولت آباد کرمانشاه

جواهری مددکار و فعال اجتماعی :

فعالیت مددکاران اجتماعی همچنان ادامه دارد ما در کنار شما مانده ایم تا پایان شکست کرونا.

توزیع محلول ضد عفونی سطوح با مشارکت (سمن پرتو صبح امید) و انجمن مددکاران اجتماعی استان کرمانشاه وحضور فعالین جوان ومعتمد شهرک دولت اباد در بازار دکه های این شهرک .

تصویرهایی ماندگار از مشارکت اجتماعی وتعهد اجتماعی در مبارزه با روزهای پر اضطراب کرونا ویروس ، شهرک دولت اباد