گزارش مشروح نشست انجمن مددکاران اجتماعی استان با مدیر کل بهزیستی کرمانشاه

کرمانشاهدر تاریخ ۹۵.۹.۳ روز سه شنبه با هماهنگی از قبل انجام شده دیدار ونشستی جهت هم اندیشی واشنایی در راستای ارائه خدمات حرفه ایی وتخصصی مددکاری اجتماعی از سوی انجمن‌ مددکاران اجتماعی ایران شعبه استان‌کرمانشاه با مدیر کل اداره بهزیستی کرمانشاه انجام گرفت که در این نشست نمایندگان وعضویت هایی ازانجمن مددکاران اجتماعی استان حضور داشتند .

کرمانشاه56در ابتدا خانم جواهری مسئول شعبه انجمن‌ مددکاران اجتماعی استان ضمن تبریک ایام مبارکه هفته وحدت وتبریک انتصاب شایسته جناب دکتر قادری به سمت مدیر کل اداره بهزیستی از عملکرد واقدامات انجام شده تا کنون انجمن صحبت نمود و مطالباتی را جهت تعاملات بیشتر و رسیدن به اهداف عالیه انجمن در استان از دکتر قادری ومجموعه بهزیستی خواستار شد و به برگزاری همایش های علمی در استان ‌توسط کادر اجرایی وعلمی انجمن اشاره نمود و خواستار همکاری وتعامل بیشتری در برگزاری کارگاه های علمی وهمایش ها جهت ارتقای دانش وحرفه مددکاری اجتماعی ورسیدن به وضعیت مطلوب وجایگاه واقعی مددکاران اجتماعی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی شدند.

کرمانشاه4

جناب دکتر قادری از عملکرد شعبه استانی انجمن ابراز خرسندی نمودند و زحمات خانم جواهری‌ را ارزشمند تلقی نموده و حمایت خود و مجموعه بهزیستی را اعلام نمودند وخواستار برگزاری نشست های دیگر وتشکیل اتاق فکر اسیب های اجتماعی شدند همچنین اعلام فرمودند که بهزیستی خانه مددکاران اجتماعی می باشد که تشکیل بسیج جامع مددکاران اجتماعی را ضرورت انسجام اجتماعی یاد نمودند . نمایندگان محترم ارگان ها وسازمان های دولتی همچون بهزیستی، بنیاد شهید،کمیته امداد امام(ره)،علوم پزشکی،نیروی انتظامی واساتید هییت علمی دانشگاه رازی و… با ابراز نظرات وصحبت های خود خواستار حمایت بهزیستی شدند.
دکتر قادری با استقبال از دیدگاه ها ونظرات وخواسته های نمایندکان مددکاران اجتماعی قول برگزاری همایش وهمراهی را دادند واعلام نمودند از هرگونه طرح وارایه راهکار و برنامه ایی در جهت توانمند سازی واجرای سلامت اجتماعی حمایت واستقبال می نمایند.