تقدیر و تجلیل از مدیر کلینیک مددکاری اجتماعی همراز.

javaheri13در همایش پیاده روی یادواره شهدای آتش نشانی با حضور مسئولین و شهردار منطقه یک ، اعضای محترم شورای اسلامی شهر کرمانشاه ، احاد مردم واتش نشانهای عزیز وقهرمان ، به پاس خدمات ارزنده مددکاری اجتماعی از سرکار خانم ماندانا جواهری مدیر کلینیک مددکاری اجتماعی همراز ومسئول انجمن مددکاران اجتماعی استان کرمانشاه با اهدائ لوحی تقدیر و تشکر شد .