استاد محمد پورکند به نمایندگی مردم زلزله زده سرپل ذهاب با نقاشی یک اثر زیبا از سرکار خانم ماندانا جواهری و انجمن مددکاران اجتماعی ایران تقدیر و تشکر کرد

مددکاری قبل از اینکه علم باشد یک هنر و حرفه است.

بهمن بوچانی در گفتگو با خبرنگار بازی دراز با بیان اینکه مددکاری قبل از اینکه علم باشد یک هنر و حرفه است، اظهار داشت: کلینیک های مددکاری اجتماعی تحت حمایت بهزیستی در پیشگیری آسیب ها و معضلات اجتماعی در جامعه نقش بسزایی دارند. وی افزود: مددکاران اجتماعی بعنوان متخصصان حرفه ای خدمات انسانی کنش متقابل بین افراد ومحیط را مدنظر قرار داده و علاوه بر کمک به فرد، خانواده و گروه به پیشرفت شرایط عمومی واجتماعی نیز توجه دارند.

رئیس اداره بهزیستی سرپل ذهاب با بیان اینکه وظیفه اصلی مددکار توانمندسازی است، تصریح کرد: رویکرد بهزیستی تقویت و توانمندسازی جامعه هدف است و در همین راستا نقش کلینیک های مددکاری بسیار مهم و ارزشمند است.بوچانی بیان کرد: درمجموع ۲۲ مدد کاراجتماعی در دو بخش خصوصی و دولتی در اداره بهزیستی سرپل ذهاب و مراکز اورژانس اجتماعی و کلینیک مددکاری اجتماعی فعالیت دارند و در حال ارایه خدمات تخصصی مددکاری به جامعه هدف بهزیستی این شهرستان هستند.وی تصریح کرد: فعالیت های تخصصی کلینیک مددکاری اجتماعی در رویکردهای فرهنگی-هنری، رویکرد اقتصادی، رویکرد مشارکتی و توانبخشی برای مددجویان ارائه می شود.

بهمن بوچانی در پایان یادآور شد: از ابتدای سال جاری تاکنون مددکاران اجتماعی شهرستان در دو دوره آموزشی در استان کرمانشاه با هدف گذراندن فعالیت های تخصصی در راستای بروز رسانی دانش، تخصص و آشنایی هرچه بیشتر آنان با قوانین و مقررات حیطه کاری خود حضور یافتند شهرستان سرپل ذهاب در غرب استان کرمانشاه دارای ۹۰هزار نفر جمعیت و دو هزار و ۸۰۰ مددجو و معلول در قالب یک هزار و ۳۵۰ خانوار از حمایت های اداره بهزیستی سرپل ذهاب بهره مندند.

886475